Jacob van Campenplein 53

Rotterdam, Jacob van Campenplein 53

Samenvatting

Prijs
€ 1.166
Payment:
Monthly
Type:
Winkelruimte
Oppervlakte:
129 m2

Omschrijving

Algemeen
In het wijkwinkelcentrum gelegen winkelruimte aan de Jacob van Campenplein.
Aan het Jacob van Campenplein zijn o.a. gevestigd: Coop supermarkt, Spare Rib Express, kapsalon Hairin, Zonnestudio Colors, QoQo Massage en een fietsenwinkel.

De winkelruimte is goed bereikbaar met zowel het eigen- als openbaar vervoer (bushalte op
loopafstand). Nabij op- en afrit van rijksweg A16 met aansluiting op de A20. Parkeren (gratis) in
directe omgeving.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Kralingen, Sectie K, Nr. 1292, appartementsindex 1
Indeling
Winkelruimte Ca. 93 m2 begane grond, alsmede ca. 36 m2 entresol

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.

Omzetbelasting
Niet van toepassing.

Bijkomende kosten
Voorschot stookkosten en een minimale bijdrage servicekosten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Datum van oplevering
Per direct

Wijze van oplevering

Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de alsdan aanwezige staat.

Gebruik
Onderhavige ruimte wordt gebruikt als verkoopruimte in de zin van artikel 7: 290 BW. Horeca is niet toegestaan.

Bestemming
Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan ‘Het Lage Land / Oud Prinsenland’, van de
Gemeente Rotterdam (onherroepelijk d.d. 26 juni 2009).

Artikel 8 Gemengde bebouwing II
De gronden, aangewezen voor ‘gemengde bebouwing II’, zijn bestemd voor:
a) bouwwerken waarin zijn toegestaan:
– woningen op de verdiepingen,
– winkels op de begane grond,
– dienstverlening met baliefunctie op de begane grond,
– maatschappelijke voorzieningen op de begane grond,
– horeca op de begane grond.
Met de daarbij behorende berg- en stallingsruimten, tuinen, erven, ontsluitingswegen en paden, met dien verstande dat voor de in dit tweede lid bedoelde gronden geldt, dat ten hoogste 1 supermarkt en 6 horecavestigingen zijn toegestaan waarbij de totale b.v.o. van de horecavestigingen ten hoogste 50 m2 mag bedragen en dat de b.v.o. van maatschappelijke voorzieningen ten hoogste 1000 m2 mag bedragen;
b) de bestemming ‘archeologisch waardevol gebied’, voor zover deze gronden op de plankaart mede
als zodanig zijn aangewezen;
c) In aanvulling op het bepaalde onder a van dit artikellid is ter plaatse op de plankaart aangegeven
aanduiding “seksinrichting toegestaan”, uitsluitend op de begane grond tevens een seksinrichting
toegestaan.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Kenmerken

  • Dubbel glas
  • Vrij uitzicht

Neem contact op met de verhuurmakelaar


Vergelijkbare objecten